milano enrico

Talentové workshopy

Každý máme osobní talenty. Objevte je. 

Každý na sobě může pracovat,

rozvíjet se a hledat své já.

Není to o malování - je to práce na našem nitru, na OSOBNOSTI, 
která talenty utváří a kultivuje. 
Proto jsou workshopy univerzální pro rozvoj jakéhokoliv Vašeho potenciálu.
CHCETE MALOVAT, KOMPONOVAT, FILMOVAT ČI ZPÍVAT?

 

milano enrico