milano enrico

BOOKS

TAKE YOUR WINGS

My Friends say it changed their lives.

Mí přátelé říkají, že jim to změnilo Život.

ŽIVOT  

I.Kniha Návod na použití

https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1514

II. Kniha: návod na výrobu starověké ochranné pomůcky

III. Kniha: Výroba a využití OCHRÁNCE 

IV. Kniha: Dneska se raduj

https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1451

Ve čtvrté knize rozebírám s odstupem let praktické zkušenosti s alternativním pohledem na Život a Osud.

Přináší Vám vysvětlení dějů, které Vás potkávají a budou potkávat, dokud je nedostanete pod kontrolu...

milano enrico